slide1Slide thumbnail

prawo to tylko narzędzie w biznesie
naszych Klientów

slide3Slide thumbnail

obsługujemy projekty infrastrukturalne - drogowe,
telekomunikacyjne, infrastruktury energetycznej

slide2Slide thumbnail

stawiamy na specjalizację - dobrze znając
środowisko biznesowe naszych Klientów
proponujemy odważne i nowatorskie
rozwiązania

slide4Slide thumbnail

dzielimy się kilkunastoletnim doświadczeniem
w obsłudze przedsiębiorstw sektora nieruchomości
i inwestycji budowlanych

 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych, w tym w tzw. obszarach wrażliwych (inwestycje w nieruchomościach zabytkowych, farmy wiatrowe, inwestycje telekomunikacyjne, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, kopalnie)
 • kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości oraz spółek celowych(SPV) branży nieruchomości, obejmujące także analizę prawną możliwości zagospodarowania nieruchomości
 • badanie stanu prawnego spółek branży budowlanej i deweloperskiej, w tym również tzw. audyty wewnętrzne przygotowujące spółki do restrukturyzacji, pozyskania finansowania, lub pozyskania inwestorów zewnętrznych
 • przygotowanie systemowych rozwiązań prawnych dla spółek, w tym m.in. kompleksów wzorów umów niezbędnych w działalności spółki
 • wsparcie procesów realizacji i komercjalizacji obiektów (handlowych, biurowych i magazynowych) w tym negocjacje oraz opracowanie wzorów umów (najmu, dzierżawy itp. itd.) oraz kompleksów umów dedykowanych dla indywidualnego projektu
 • negocjacje transakcji nabycia/zbycia nieruchomości oraz opracowanie dokumentów transakcyjnych (umowy sprzedaży, umowy powiernicze, zakładanie spółek celowych)
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym w zakresie gruntów warszawskich, nieruchomości wywłaszczonych, ustaw o nacjonalizacji przemysłu, reformy rolnej, oraz mienia zabużańskiego
 • obsługa prawna procesów restrukturyzacji nieruchomości typu distressed asset
 • opracowanie umów dla procesów inwestycyjnych realizowanych przez naszych Klientów – umów o prace projektowe, umów z generalnym wykonawcą (także w oparciu o wzory FIDIC i system „projektuj-buduj”), umowy o zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi
 • negocjowanie sporów pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami kontraktów budowlanych i projektowych
 • prowadzenie procesów administracyjnych i sądowoadministracyjnych – w tym także w ramach reprywatyzacji, planowania przestrzennego, procesu budowlanego, tzw. specustaw
 • prowadzenie procesów sądowych w ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości (w tym kwestie zasiedzenia nieruchomości)
 • prowadzenie procesów sądowych firm deweloperskich
 • prowadzenie procesów sądowych
 • wsparcie Klientów w procesie pozyskiwania finansowania transakcji w tym negocjacje z bankami umów kredytów, pożyczek, przygotowywanie d okumentacji finansowej
 • kompleksowe doradztwo prawne

Poza obszarem usług wyspecjalizowanych, świadczymy również usługi prawne
w podstawowych dziedzinach związanych z działalnością naszych Klientów

prowadzimy stałą obsługę prawna działalności gospodarczej Klientów (w tym także przez tzw. prawników dedykowanych do stałej obsługi w siedzibie Klienta, na stałe lub jako etap przejściowy przed zorganizowaniem wewnętrznego działu prawnego Klienta)

oferujemy pomoc prawną w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym: obsługi zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek,

negocjujemy i przygotowujemy kontrakty handlowe

doradzamy w zakresie organizacji wewnętrznej obsługi prawnej Klientów w tym oferujemy pomoc w utworzeniu wewnętrznych działów prawnych, także w ramach procesów rekrutacji prowadzonych przez firmy zewnętrzne

służymy pomocą przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń

reprezentujemy Klientów w sądach wszystkich instancji, w tym w zakresie prawa gospodarczego, co poprzedzamy wstępną analizą spraw przed rozpoczęciem drogi sądowej

przygotowujemy i opracowujemy umowy o współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi, umowy spółek oraz porozumienia wspólników