slide1Slide thumbnail

Law is just an instrument in achieving
our clients’ business goals

slide3Slide thumbnail

We support infrastructure projects - roads,
telecommunications, energy infrastructure

slide2Slide thumbnail

We focus on specialization. With in-depth knowledge
of our clients’ sector of operation and business
environment we can come forward
with bold and innovative solutions

slide4Slide thumbnail

We share many years of our experience
in rendering services for construction
and real estate companies

Publications

“Zarys zagadnień związanych z wpływem prawa unijnego na proces stosowania prawa przez organy administracyjne państw członkowskich” (An Overview of EU Law’s Impact on Law Application by Administrative Bodies of the EU Member States), M. Sośniak-Jagielińska [in:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej (Ten Years of Poland’s Experience in the EU), vol. II, a joint publication edited by Janusz Sługocki.

Magdalena Sośniak, “Czy koncesje na roboty budowlane przyspieszą inwestycje” (Will Construction Work Licenses Speed Up Developments?) in Dziennik Gazeta Prawna;

Magdalena Sośniak,  “Koncesje na roboty budowlane – zachęta czy przeszkoda dla inwestorów” (Construction Work Licenses: An Incentive or Hindrance for Investors?) in Gazeta Finansowa;

Magdalena Sośniak, “Budynek stoi, ale nie wolno w nim mieszkać” (The Building is There, but You Can’t Live in It), expert commentary in Rzeczpospolita;

Magdalena Sośniak, “Ustępstwa ceną za przyspieszenie inwestycji” (Concessions as a Price for Speeding Up a Construction Project) in Rzeczpospolita;

1 2