slide1Slide thumbnail

prawo to tylko narzędzie w biznesie
naszych Klientów

slide3Slide thumbnail

obsługujemy projekty infrastrukturalne - drogowe,
telekomunikacyjne, infrastruktury energetycznej

slide2Slide thumbnail

stawiamy na specjalizację - dobrze znając
środowisko biznesowe naszych Klientów
proponujemy odważne i nowatorskie
rozwiązania

slide4Slide thumbnail

dzielimy się kilkunastoletnim doświadczeniem
w obsłudze przedsiębiorstw sektora nieruchomości
i inwestycji budowlanych

Partnerzy

magda
M

Magdalena Sośniak – Jagielińska

m.sosniak@kancelaria-sbk.pl

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2003 roku, pracą magisterską z zakresu odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych za wady, nagrodzoną w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego. Od 2010 roku ponownie związana z Uniwersytetem Jagiellońskim jako doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego. Prowadzi zajęcia ze studentami studiów niestacjonarnych na Wydziale Administracji UJ.

Radca prawny OIRP w Krakowie o ponad 10 letnim doświadczeniu zawodowym, przez półtora roku współpracowała ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w ramach Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią SBK, przez ponad 6 lat związana była z Kancelarią Prawną Chajec, Don-Siemion & Żyto w Warszawie, w tym 2 lata jako supervisor Oddziału w Krakowie, gdzie kierowała zespołem prawników odpowiedzialnym za realizację inwestycji telekomunikacyjnych. Z kancelarią tą współpracuje nadal, jako tzw. of counsel.

Przez 2 lata była prawnikiem Kancelarii Łatała i Wspólnicy w Krakowie, gdzie m.in. prowadziła takie projekty jak wsparcie generalnego wykonawcy podczas realizacji oczyszczalni ścieków Kraków- Płaszów (kontrakt FIDIC), wsparcie inwestora podczas procesu realizacji zakładu przemysłu cukierniczego w Dobczycach, wsparcie prawne grupy spółek deweloperskich, oraz prowadziła audyty prawne nieruchomości i spółek z branży nieruchomości.

Zainteresowanie procesem budowlanym rozpoczynała w spółce SAP-Projekt-Południe Sp. z o.o. (obecnie: PXM Południe Sp. z o.o.).

Obsługiwała m.in. takie podmioty jak: Capital Park, Eeast Management i Bakalland, Enterprise Investors, BP Polska, Global Wind Energy Poland, WASKO S.A., IVS Grupa, PRO-INVEST Katowice, oraz Murapol S.A.

Autorka publikacji naukowych, kilkudziesięciu wystąpień prasowych i medialnych. Pracuje w języku polskim i angielskim.

beata
B

Beata Balcerzak – Kotala

b.balcerzak@kancelaria-sbk.pl

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2001 roku, pracą magisterską z zakresu postępowania cywilnego.

Radca prawny OIRP w Krakowie o ponad 10 letnim doświadczeniu zawodowym, obecnie pracuje również w Zespole Radców Prawnych Uniwersytetu Jagie-
llońskiego – Collegium Medicum jako specjalista ds. inwestycji budowy nowego szpitala uniwersyteckiego.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią SBK była partnerem w kancelarii Malinowski i Wspólnicy – Adwokaci i Radcowie Prawni.  sp. p. w Krakowie gdzie

kierowała działem procesowym oraz była odpowiedzialna za koordynację i nadzór obsługi klientów instytucjonalnych z branży developerskiej, budowlanej i produkcyjnej m.in.: Murapol S.A., Muovitech sp. z o.o., Prosystem sp. z o.o., Alemar sp. z o.o. Świadczyła zastępstwo procesowe dla Murapol S.A. w sporach z firmami budowlanymi, nabywcami nieruchomości oraz wspólnotami mieszkaniowymi, które w znakomitej większości  zakończyły się wygraną Murapol S.A.

Przez 3 lata była radcą prawnym w Kancelarii Łatała i Wspólnicy w Krakowie, gdzie m.in. zajmowała się prawem cywilnym materialnym i procesowym, doradztwem kapitałowym np. w toku  konfliktu  wspólników w spółce z o.o. będącej znanym producentem płytek ceramicznych w Polsce, który doprowadził do kilku sporów sądowych zakończonych wypracowaniem ugody. Świadczyła również obsługę prawną spółek developerskich  m.in. spółki Convector Development sp. z o.o. oraz spółek z branży budowlanej.

Pierwsze doświadczenia procesowe zdobywała podczas odbywania aplikacji sądowej, zakończonej egzaminem sędziowskim z oceną bardzo dobrą.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Zespół

W Kancelarii SBK tworzymy obszar przyjaznej współpracy. Nasi prawnicy to przede wszystkim aplikanci radcowscy i adwokaccy, których wspieramy w ich rozwoju zawodowym oraz naukowym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Staramy się skupiać w ramach Kancelarii SBK osoby, których zainteresowania zawodowe i naukowe związane są z naszą specjalizacją. Doceniamy również doświadczenie prawników nie odbywających aplikacji, o doświadczeniu zdobytym w organach administracji publicznej, w tym w organach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Prowadzimy również praktyki studenckie i praktyki aplikantów radcowskich.

Na stałe współpracujemy z kancelariami wyspecjalizowanymi w dziedzinach prawa związanych z głównym obszarem naszej działalności, w tym kancelariami doradztwa podatkowego, kancelariami prawa upadłościowego i naprawczego oraz kancelariami prowadzącymi obsługę
prawną sektora energetycznego (w Polsce, na Słowacji oraz w Niemczech).

Razem z naszym zespołem bierzemy udział w projektach non profit, w tym m.in. na rzecz fundacji i stowarzyszeń, w tym także bierzemy udział w cyklicznych, darmowych poradach prawnych dla osób indywidualnych w ramach tzw. dni otwartych