slide1Slide thumbnail

prawo to tylko narzędzie w biznesie
naszych Klientów

slide3Slide thumbnail

obsługujemy projekty infrastrukturalne - drogowe,
telekomunikacyjne, infrastruktury energetycznej

slide2Slide thumbnail

stawiamy na specjalizację - dobrze znając
środowisko biznesowe naszych Klientów
proponujemy odważne i nowatorskie
rozwiązania

slide4Slide thumbnail

dzielimy się kilkunastoletnim doświadczeniem
w obsłudze przedsiębiorstw sektora nieruchomości
i inwestycji budowlanych

Aktualności

Maj 15, 2014

Dla naszego Klienta – spółki wykonawczej branży budowlanej – przeprowadziliśmy kompleksowy proces restrukturyzacji wierzytelności i zobowiązań związanych z realizacją inwestycji drogowych oraz upadłością Generalnego Wykonawcy

marzec 28, 2014

Dla naszego Klienta – dewelopera nieruchomości mieszkaniowych – przeprowadziliśmy ze 100% sukcesem procesy sądowe oraz negocjacje przedsądowe związane z opóźnieniami w realizacji inwestycji

marzec 12, 2014

Dla naszego Klienta – grupy spółek zajmujących się kompleksową realizacją inwestycji projektowych i budowlanych, w tym obiektów przemysłowych – opracowaliśmy i wdrożyliśmy system wzorów umów, umożliwiających bieżącą działalność operacyjną grupy bez konieczności stałego angażowania zewnętrznego doradztwa prawnego

luty 4, 2014

Dla naszego Klienta – wykonawcy inwestycji telekomunikacyjnych z siedzibą na Śląsku -przeprowadziliśmy kompleksowe usługi wsparcia prawnego procesu realizacji regionalnych sieci szerokopasmowego Internetu (inwestycje publiczne) województw: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, oraz Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej, obejmujące m.in.:

  • wsparcie w trakcie składania ofert w przetargach publicznych (w tym analizę projektów umów opartych o FIDIC)
  • przygotowanie wzorów umów dla podwykonawców oraz udział w negocjacjach szczegółowych warunków umów
  • szkolenia wewnętrzne zespołu projektowego i realizacyjnego Klienta z zakresu procedur administracyjnych (opartych o tzw. Megaustawę)
  • wsparcie procedur administracyjnych i rozwiązywanie szczegółowych problemów (zaskarżanie decyzji administracyjnych, wydawanie opinii prawnych)
1 2 3 4