slide1Slide thumbnail

prawo to tylko narzędzie w biznesie
naszych Klientów

slide3Slide thumbnail

obsługujemy projekty infrastrukturalne - drogowe,
telekomunikacyjne, infrastruktury energetycznej

slide2Slide thumbnail

stawiamy na specjalizację - dobrze znając
środowisko biznesowe naszych Klientów
proponujemy odważne i nowatorskie
rozwiązania

slide4Slide thumbnail

dzielimy się kilkunastoletnim doświadczeniem
w obsłudze przedsiębiorstw sektora nieruchomości
i inwestycji budowlanych

Aktualności

sierpień 20, 2014

Dla naszego Klienta indywidualnego – przeprowadziliśmy zakończony sukcesem proces administracyjny związany z wadliwie wydanym nakazem rozbiórki nadbudowy kamienicy

lipiec 28, 2014

Obsługa inwestycji budowlanych rozpoczyna się zasadniczo od momentu wytypowania nieruchomości do nabycia i przeprowadzenia stosownego audytu. Co to jest audyt nieruchomości i na czym polega? Najprościej mówiąc to sprawdzenie stanu prawnego danej nieruchomości. Pozornie wydawać by się mogło, że to bardzo prosta rzecz, bo przecież każda nieruchomość ma swój dokument, w którym są zapisane najważniejsze dane, które jej dotyczą, a na dokładkę księgi wieczyste są jawne i każdy, kto zna numer nieruchomości może zajrzeć do jej księgi. Faktem jest, że w księdze wieczystej znajdziemy prawie wszystko, bo znajdziemy tam najbardziej istotne informacje a więc odpowiedzi na pytania: do kogo prawnie należy, jaką ma powierzchnię, czy jest zabudowana, czy wolna od zabudowy, czy istnieją jakieś roszczenia osób trzecich w postaci zapisanych hipotek lub służebności i czy toczy się wobec tej nieruchomości jakieś postępowanie sądowe lub administracyjne? Ponieważ prawie to nie wszystko, są też ograniczenia i ewentualne utrudnienia, których w księdze wieczystej nie znajdziemy. Co prawda przyjęto zasadę, że jeśli występują rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym, a tym ujawnionym w księdze to wszelkie rozstrzygnięcia są na korzyść osoby nabywającej nieruchomość od osoby wskazanej w księdze jako uprawnionej do sprzedaży. Zasadę tę określono jako rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Reguluje ją ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 0, poz 707, z 2013r. Czego jednak nie znajdziemy w księdze wieczystej, a co może mieć ogromne znaczenie? Po pierwsze nie znajdziemy tam danych odnośnie precyzyjnego położenia i przeznaczenia nieruchomości. Takie dane można znaleźć w ewidencji gruntów i uzyskać je możemy jedynie przy współudziale prawnego właściciela nieruchomości. Po drugie w księdze możemy nie znaleźć również niektórych obciążeń nieruchomości, na przykład na mocy prawa dożywocia, służebności drogi koniecznej, obciążenia nieruchomości wynikającej z ustawy oraz służebności ustanowionych przez organ administracji publicznej. Nie uchroni to nabywcy od takich obciążeń. Nabycie nieruchomości będzie wiązało się z wywiązaniem się z takich zobowiązań, jeśli ujawnione zostaną stosowne umowy lub decyzje administracyjne, bo zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w takim przypadku nie działa. Sytuacja może dodatkowo skomplikować się w przypadku nieruchomości zabudowanej. Aby uniknąć poważnych problemów, związanych z zakupem nieruchomości rozsądnie jest skorzystać z usługi profesjonalnego audytu nieruchomości.

obsluga-inwestycji-budowlan

lipiec 14, 2014

Dla naszego Klienta – dewelopera galerii handlowych – obsługiwaliśmy prawnie proces rekomercjalizacji galerii handlowej

czerwiec 7, 2014

Dla naszego Klienta – inwestora nieruchomości komercyjnych – przeprowadziliśmy audyt prawny 5 nieruchomości zabudowanych, nabywanych w ramach jednej transakcji oraz przygotowaliśmy komplet dokumentów transakcyjnych

1 2 3 4